คุณสามารถค้นหาพื้นที่ที่ต้องการได้โดย:

1. ค้นหาตามพื้นที่ใกล้เคียงบนหน้าแรกเว็บไซต์

2. กรองผลลัพธ์ของคุณ: หลังจากเลือกพื้นที่ใกล้เคียงที่คุณต้องการ
คุณจะถูกนำไปที่หน้าค้นหาและสามารถเลือกดูพื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมดได้

3. คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณสนใจและทำการจอง

Did this answer your question?